Top

Privacybeleid

Privacy verklaring Tweehek-Recreatie

1. Ons privacybeleid

In deze privacyverklaring kun je vinden op welke (veilige) manier we jouw gegevens verzamelen en gebruiken. Onze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van Tweehek-Recreatie.

Inhoud privacyverklaring:
– Welke persoonsgegevens verwerken we en waarom?
– Wanneer en hoe wij persoonsgegevens delen met ander organisaties.
– Hoe kun jij jouw persoonsgegeven bekijken en bijwerken?

2. De persoonsgegevens die we verzamelen

Wanneer het contactformulier wordt aangevraagd, verwerken wij de volgende gegevens:
– Voor- en achternaam en het e-mailadres.

Wanneer je onze website(s) bezoekt, kunnen we de volgende gegevens verwerken:
– Vakantievoorkeur
– Informatie betreffende je ‘surfgedrag’ op onze website(s).
– Informatie betreffende het moment, op welke advertenties (op onze eigen website(s), maar ook websites van andere organisaties) wordt er geklikt.
– Informatie betreffende de manier waarop je toegang krijgt tot onze digitale diensten, zoals het besturingssysteem, IP-adres, online identificatiemiddelen en informatie van je browser.
– Sociale voorkeuren, interesses en activiteiten.

Wanneer je via onze website een jeugdvakantie boekt, kunnen we de volgende gegevens verwerken:
– Gegevens van ouder/verzorger; zoals naam, adres, e-mail en telefoonnummer(s).
– Gegevens van deelnemer; zoals, naam, geboortedatum, adres en e-mail.
– Deelnemersinformatie; zoals kledingmaat, zwemdiploma’s, maaltijd voorkeuren en hobby’s.
– Verzekeringsgegevens.
– Relevante medische gegevens en eventuele speciale wensen, bijvoorbeeld i.v.m. dieet, allergie, religie of beperking.
– Boekingsinformatie; zoals welke vakantie je hebt geboekt, op welk locatie, en wanneer deze vakantie plaats vindt.
– Betalingsgegevens, op welke wijze er wordt betaald en andere betaalinformatie.
– Informatie betreffende je ‘surfgedrag’ op onze website(s).
– Informatie betreffende het moment, op welke advertenties (op onze eigen website(s), maar ook websites van andere organisaties) wordt er geklikt.
– Informatie betreffende de manier waarop je toegang krijgt tot onze digitale diensten, zoals het besturingssysteem, IP-adres, online identificatiemiddelen en informatie van je browser.
– Sociale voorkeuren, interesses en activiteiten.

Wanneer er contact met ons wordt opgenomen, maar ook als wij contact opnemen, acties, vragenlijsten van onze organisatie, kunnen we de volgende gegevens verwerken:
– Persoonsgegevens die je achterlaat als je ons een e-mail, een brief stuurt, belt of via sociale media contact met ons opneemt. Dit zullen o.a. gegevens zijn, zoals je naam, gebruikersnaam, telefoonnummer en e-mailadres.
– Feedback en deelname aan klantenonderzoeken en vragenlijsten.

Andere situaties betreffende verwerking persoonsgegevens:
– Jouw verzekeringsmaatschappij en/of tussenpersonen daarvan en eventueel medisch personeel kunnen relevante persoonsgegevens met ons delen als wij/zij namens de ouder/verzorger moeten optreden, bijv. in het geval van nood.
– We kunnen beeldmateriaal, IP-adressen en browsergegevens gebruiken die in of bij onze locaties zijn verzameld.
– We zullen gedurende de jeugdvakanties foto’s van deelnemers plaatsen op een afgeschermde/beveiligde website https://www.mijntweehek.nl. Om bij deze foto’s te komen is een inlognaam en wachtwoord vereist. Je ontvangt hiervan alleen inloggegevens wanneer je een jeugdvakantie bij Tweehek-Recreatie hebt geboekt. Drie maanden na afloop van de laatste zomerkampweek worden de foto’s verwijderd.
– Wij kunnen je vragen of je een nieuwsbrief van ons wilt ontvangen, natuurlijk is dit niet vaker dan 6 keer per jaar. Wij verzenden onze nieuwsbrieven via Mailchimp. Je kunt de instellingen hiervoor op elk moment aanpassen.

Persoonsgegevens van andere deelnemers
– Persoonsgegevens van andere deelnemers die door jou zijn aangeleverd worden verwerkt, omdat ze in jouw boeking staan opgeslagen.
– Voorafgaand aan de jeugdvakanties wordt de deelnemerslijst met alle voornamen en leeftijden toegestuurd aan de deelnemers van het desbetreffende zomerkamp.

3. Waarvoor gebruiken van je persoonsgegevens?

Natuurlijk gebruikt Tweehek-Recreatie jouw persoonsgegevens alleen waar het voor nodig is, maar waar is het nou eigenlijk voor nodig?

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor het volgende:
– Het verwerken van een boeking.
– Het versturen van elektronische bevestigingen van registratie, boeking, bestelling en/of betaling.
– Het op de hoogte houden van deelnemers m.b.t. registratie, boeking, bestelling en/of betaling.
– Het beheren van een boeking, het leveren van diensten en producten en het helpen met de boeking.
– Voor identificatie doeleinden.
– Het voeren van onze administratie.
– Het delen van foto’s tijdens de vakanties met ouders/verzorgers.
– Het communiceren met klanten, bijv. bij vragen of klachten.
– Het verwerken van betalingen, voor facturatie en het bijhouden van onze administratie.
– Het plaatsen van interessante content op onze websites.
– Het per e-mail op de hoogte houden van ons aanbod, nieuws en acties.
– Om te gebruiken bij veiligheidsoperaties, ongevallen of vergelijkbare incidenten en voor medische en verzekeringsdoeleinden.
– Het herkennen van de browser en/of het apparaat.
– Het verbeteren van onze website (gebruiksvriendelijkheid).
– Het analyseren van onze bezoekersstatistieken.
– Het volgen van het klik- en surfgedrag op onze website.
– Het verbeteren van onze dienstverlening.

4. Op welke wettelijke grondslagen (“rechtsgronden”) is het gebruik van jouw gegevens gebaseerd?

Wij gebruiken jouw gegevens op basis van de volgende grondslagen (“rechtsgronden”):
• We hebben je toestemming. (Bij een boeking, geef je ons – door akkoord te gaan met deze privacyverklaring – toestemming je persoonsgegevens te verwerken)
• De gegevens zijn nodig voor het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst die we met jou hebben, of waar je partij bij bent. (We hebben de persoonsgegevens van de boeker en deelnemer nodig om de jeugdvakantie te boeken of om de diensten/producten te leveren die je wil kopen. Ook hebben wij de persoonsgegevens nodig om betalingen te kunnen uitvoeren)
De gegevens zijn nodig om te voldoen aan een op ons rustende (wettelijke) verplichting. (Om het kind op vakantie te laten gaan, zijn wij verplicht om je persoonsgegevens over te dragen als overheids- en toezichtinstanties dit eisen. Zij willen dit vaak weten met het oog op grenscontrole, immigratie, veiligheid en antiterrorisme, inspectie op locatie of voor andere doeleinden die deze instanties van belang achten.
• Het is noodzakelijk ter bescherming van je eigen vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon (In een noodgeval kunnen medisch personeel, je verzekeringsbedrijf en hun tussenpersonen relevante persoonsgegevens en bepaalde categorieën persoonsgegevens met ons uitwisselen als wij/zij namens jou moet optreden bij bijvoorbeeld een noodgeval of in het belang van andere klanten)
• Het is in het algemeen belang of we hebben een officiële machtiging voor een taak in het kader van de uitoefening van het bevoegd gezag (Wij kunnen persoonsgegevens gebruiken bij veiligheidsoperaties, ongevallen, of vergelijkbare incidenten, voor onder meer medische en verzekeringsdoeleinden).

Als we medische gegevens (of andere speciale categorieën persoonsgegevens) moeten verwerken, doen we dat alleen in één of meer van bovenstaande situaties. Bijvoorbeeld als we je uitdrukkelijke toestemming hebben, als het nodig is om jouw vitale belangen of die van iemand anders te beschermen en je fysiek of juridisch niet in staat bent om toestemming te geven, als het nodig is om juridische vorderingen neer te leggen, uit te oefenen of te verdedigen, of als het gaat om redenen van zwaarwegend algemeen belang.

De gegevens zijn nodig voor ons gerechtvaardigd belang, of dat van een ander. Het gaat om de volgende “gerechtvaardigde belangen”:
• Ons belang om een (commerciële) relatie te onderhouden met onze klanten.
• Ons commerciële belang om meer inzicht te krijgen in onze gebruikers en onze klanten en hun wensen.

5. Is het verstrekken van deze persoonsgegevens verplicht?

Ja, sommige gegevens vragen wij je verplicht op te geven. Wanneer je deze gegevens niet aan ons wilt geven, dan kunnen wij de overeenkomst niet met je aangaan.
Wij hebben deze gegevens nodig om de overeenkomst met je aan te kunnen gaan en uit te kunnen voeren.

6. Aan wie geven wij jouw gegevens door?

Als we bedrijven inhuren om ons te helpen met onze IT-diensten, het opslaan en combineren van gegevens, marketing, marktonderzoek, het verwerken van betalingen en het leveren van producten en diensten, dan willen we dat je weet dat we deze bedrijven uiterst zorgvuldig selecteren.
Als we persoonsgegevens met andere organisaties delen, maken we duidelijke afspraken dat zij je gegevens veilig bewaren en deze niet voor hun eigen marketingdoeleinden gebruiken.
Tot slot: we delen alleen de minimale persoonsgegevens met onze leveranciers en partners. Dat betekent dat zij alleen toegang krijgen tot de gegevens die nodig zijn om je hun diensten te kunnen leveren.

7. Hoe zit het met social media?

Tijdens het zomerkamp worden er regelmatig foto- en filmopnames gemaakt. Dit materiaal wordt gebruikt voor verder promotie voor het zomerkamp in de breedste zin van het woord. Wanneer een contractant en/of deelnemer niet wil dat beeldmateriaal van de deelnemer voor deze doeleinden wordt gebruikt, dan dient de contractant dit voorafgaande aan het zomerkamp te melden bij de ondernemer.

8. Maken wij gebruik van “uitsluitend geautomatiseerde individuele beslissingen”?

Ja, wij maken beperkt gebruik van “uitsluitend geautomatiseerde individuele beslissingen”. Het gaat om de volgende beslissing:
• Behavioral advertising. We maken gebruik van “behavioral advertising” om op maat gemaakte advertenties te tonen. Dit betekent dat jouw surfgedrag op het internet wordt gevolgd, om zo een profiel van je op te bouwen en advertenties te tonen die interessant kunnen zijn voor jou.

9. Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

We weten hoe belangrijk de bescherming en het beheer van je persoonsgegevens zijn. Daarom nemen we passende beveiligingsmaatregelen om je gegevens te beschermen tegen onopzettelijk verlies en tegen ongeoorloofd(e) toegang, gebruik, verandering en bekendmaking.
Zelf heb je ook een vinger in de pap bij het veilig houden van je gegevens. Als het aankomt op je wachtwoord bijvoorbeeld ben je zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden ervan.
Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze verzamelen, ontvangen en/of gebruiken.
In het algemeen hanteren wij daarbij de volgende bewaartermijnen:

Soort gegevens Bewaartermijn
Algemene klantgegevens (zoals NAW gegevens, e-mail adres, telefoonnummer) Tot 3 jaar na de laatste transactie.
Bijzondere gegevens, zoals medische gegevens, scholing, diëten, maaltijdvoorkeuren, etc. Tot 3 jaar na de laatste transactie.
Factuurgegevens, transactiegegevens en overige financiële gegevens 7 jaar op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht.
Gegevens in de administratie Zolang als je met ons een overeenkomst of andere relatie hebt en tot 3 jaar daarna.
Accountgegevens (inlognaam, wachtwoorden) Zolang als je het account hebt.
Boekingsgeschiedenis (delen die niet onder de wettelijke fiscale bewaarplicht vallen). Zolang als je met ons een overeenkomst of andere relatie hebt en tot 3 jaar daarna.
Foto album en dagboekverhalen Tot 3 jaar na desbetreffend seizoen
Correspondentie Zolang als je een overeenkomst of andere relatie met ons hebt en tot 3 jaar daarna.
IP adres Tot 14 maanden na het laatste websitebezoek.
Informatie over surfgedrag Tot 14 maanden na het laatste websitebezoek.
Cookie ID´s Kijk in onze cookie verklaring
Reviews Zolang de review relevant is.
Locatiegegevens Tot 14 maanden nadat de locatiegegevens zijn gegenereerd
Informatie die je op de website invoert om op de website te tonen. Zolang de informatie relevant is om op de website te tonen.
Informatie die verband houdt met een juridische procedure. Zolang dat nodig is voor het voeren van de juridische procedure of voor het vaststellen van onze rechten in een juridische procedure.
Sollicitatie gegevens Voor en tijdens de sollicitatieprocedure. Bij toestemming tot 1 jaar na de sollicitatie

10. Zijn jouw gegevens beveiligd?

Natuurlijk zorgt Tweehek-Recreatie ervoor dat jouw gegevens beveiligd zijn en niet verloren gaan. Daarvoor hebben we verschillende maatregelen getroffen, namelijk:
– Onze websites zijn beveiligd met een SSL-certificaat.
– We maken gebruik van een firewall en onze software is up-to-date.
– Alleen onze bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot jouw persoonsgegevens.

11. Welke rechten heb je?

Natuurlijk heb jij ook rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens, namelijk de volgende:
– Recht op een kopie en inzage van jouw (boekings)gegevens.
– Recht op informatie over de verwerking van jouw gegevens.
– Recht om incorrecte gegevens te laten corrigeren.
– Recht om incomplete gegevens te laten aanvullen.
– Recht om (in sommige gevallen) jouw gegevens te laten verwijderen.
– Recht om (in sommige gevallen) jouw gegevens te laten ‘beperken’.
– Recht om (in sommige gevallen) bezwaar te maken tegen het gebruik (verwerking) van jouw gegevens.
– Recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Om een beroep te doen op jouw rechten kun je contact met ons opnemen via het contactformulier of de e-mail.

Heb je vragen of klachten over het gebruik en/of verzameling van jouw gegevens? Neem dan contact met ons op.