Top

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid! Veiligheid! Veiligheid van elke deelnemer is de eerste prioriteit van Tweehek Jeugdvakanties. Onze veiligheidsstandaarden zijn zo ontworpen en opgesteld dat ze de wettelijke eisen en de eisen gesteld door het Keurmerk Kindervakanties evenaren of liever zelfs overstijgen.

De veiligheid van uw kind is onze eerste prioriteit wanneer hij/zij deelneemt aan één van onze zomerkampen. Hoewel we kans op ziekte en verwondingen nooit helemaal kunnen uitsluiten, doen wij er alles aan om een zo veilig mogelijke omgeving te bieden. Dat is ook de reden waarom wij bij Tweehek onze begeleiders trainen op onze veiligheids- en gezondheidsnormen.

Enkele veiligheidsprocedures van onze zomerkampen.

  • Elke week zijn er voldoende EHBO’ers en BHV ‘ers aanwezig.
  • Systematische en reguliere inspecties en evaluaties van al onze activiteiten, speeltoestellen, faciliteiten en middelen van vervoer om te zorgen dat alles voldoet aan onze hoge standaarden.
  • Consistente evaluaties van alle opgestelde regels van het Keurmerk Kindervakanties aangaande de veiligheid, gezondheid en algemene organisatie.
  • Tweehek voldoet aan alle standaarden van het Keurmerk Kindervakanties. Deze eisen omvatten een groot aantal standaarden waaraan voldaan moet zijn.
  • Naleving van medische protocollen. Indien voorafgaand en bij aankomst van de zomerkampweek gecommuniceerd, wordt toezicht gehouden op medicijn-inname door de deelnemers.
  • Ziekte preventie. O.a. tekenbeten.
  • Voorafgaand aan de zomerkampen worden alle begeleiders getraind op onderdelen als veiligheid, communicatie, teambuilding en pedagogiek.
  • Alle activiteiten worden begeleid door getrainde begeleiders of instructeurs. Alle onderdelen en materialen voor de activiteiten worden jaarlijks grondig geïnspecteerd.
  • Begeleiders hebben allemaal een VOG (Verklaring omtrent Gedrag) ingeleverd.

Werven en trainen van onze begeleiders

Bij Tweehek Jeugdvakanties is het ons doel om een veilige omgeving voor uw kind te bieden. Tweehek doet er alles aan om ervoor te zorgen dat onze medewerkers op de juiste wijze worden gescreend en vervolgens getraind. Elke nieuwe begeleider krijgt een basistraining, waarna elk jaar een verdiepend trainingsweekend wordt gehouden. Hier worden verschillende zaken behandeld als: brandpreventie, ongevallenpreventie, teambuilding, communicatie, pedagogiek, het begeleiden van nieuwe activiteiten, omgaan met kinderen met o.a. PDD-NOS, Asperger, Autisme en ADHD.