Top

Informatie ouders

Tweehek-Recreatie is een familiebedrijf dat al 48 jaar ervaring heeft met het organiseren van jeugdvakanties. Wij zijn een professioneel recreatiebedrijf dat kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan.

U wilt natuurlijk dat uw kind naar een betrouwbaar en veilig vakantieadres gaat

Om de kwaliteit te waarborgen zijn wij onder andere lid van de Stichting Steunpunt Kindervakanties.
(www.steunpuntkindervakanties.nl)

Wij voldoen aan al hun kwaliteitscriteria en zijn daarom dan ook in het bezit van het Keurmerk Kindervakanties.
(Lees meer over het Keurmerk)

Het begeleidersteam bestaat uit vrijwilligers van minimaal 18 jaar die ervaring en/of een opleiding hebben voor het zomerkamp dat zij begeleiden.
Velen zijn eerst als deelnemer op Tweehek geweest en keren daarna meerdere jaren als begeleider terug. Wij hebben daardoor een betrouwbaar en enthousiast begeleidersteam.

VOG
Wij vragen de begeleiders een V.O.G. (Verklaring Omtrent Gedrag), zodat u weet dat uw kind een week lang in veilige handen is. (www.inveiligehanden.nl)

Contact
Wij zijn tijdens de kampweken telefonisch dag en nacht voor u bereikbaar. Door mobiele telefoons en computergebruik zijn de deelnemers veelal ook tijdens de kampweek bereikbaar. Het zou voor ons en de deelnemers prettig zijn als u het contact tijdens hun kampweek tot een minimum wilt beperken. Het is soms storend als de deelnemers tijdens hun spel of de maaltijden hun telefoon moeten beantwoorden. In het enkel voorkomend geval van heimwee kan een gesprek met de begeleiders juist een stimulans zijn om hun grens van afhankelijkheid te verleggen. Het begeleidersteam doet zijn uiterste best om elke deelnemer bij de groep te betrekken.

Pesten
Pestgedrag wordt op Tweehek niet getolereerd. Ieder komt om de leukste vakantieweek op Tweehek door te brengen. Signalen van pestgedrag dienen dan ook zo spoedig mogelijk aan het begeleidersteam doorgegeven te worden. Wangedrag kan voor de betreffende deelnemer het einde van zijn kampweek betekenen.

Autisme/ADHD
Onze kampen willen we graag openstellen voor alle kinderen. Veel kinderen met Autisme en ADHD kunnen prima aan een computerkamp of avonturenkamp deelnemen. Omdat we één begeleider(ster) voor elke zeven deelnemers hebben, kunnen we helaas deelnemers die extra veel begeleiding nodig hebben, niet de vakantieweek garanderen die we graag zouden willen. Mocht uw kind prima kunnen functioneren in een groep, maar heeft hij of zij wel enige extra aandacht nodig, dan dient u dat op het inschrijfformulier aan te geven.

Groei
Een week zonder ouders op vakantie is voor veel ouders en deelnemers een spannende beslissing.
Wij zijn ervan overtuigd dat uw zoon of dochter een super leuke en gezellige vakantieweek beleeft.
Ook zal uw kind een week van persoonlijke groei ervaren, door de omgang met leeftijdsgenoten.
Kortom: een positieve vakantieweek die ze zich nog lang zullen herinneren.

Klachten
Mocht u onverhoopt toch een klacht hebben dan horen we dat graag. Wij zullen alles in het werk stellen om de klacht op een correcte manier af te handelen.