Top

Keurmerk Kindervakanties

Het Keurmerk Kindervakanties betekent dat onze kindervakanties aantoonbaar aan hoge kwaliteitseisen voldoen. Dit biedt meer zekerheid voor de deelnemers en hun ouders/verzorgers. De kindervakanties worden jaarlijks getoetst en gekwalificeerd aan de hand van deze eisen, door een onafhankelijke keuringsinstelling.

Tweehek-Recreatie bezit het Keurmerk voor Kindervakanties.

Wij voldoen hiermee aan, onder andere, de volgende criteria:

Kwaliteit en continuïteit van de organisatie van de kindervakanties

 • Tweehek houdt de kwaliteit van de kindervakanties bij aan de hand van de opgestelde criteria t.b.v. het Keurmerk Kindervakanties;
 • Tweehek voldoet aan alle geldende wet- en regelgeving;
 • beschikt over alle benodigde vergunningen;
 • heeft een pedagogisch beleidsplan.

Kwaliteit van de locatie en de algehele hygiëne tijdens de vakantieweek

 • Tweehek beschikt over een schoonmaakplan. Deze wordt uitgevoerd door de medewerkers die de keukenwerkzaamheden beheren;
 • Tweehek stelt haar maaltijden zodanig samen dat zij voldoen aan algemeen geldende maatschappelijke normen voor goede en gezonde voeding;
 • houdt rekening met voedingsvoorschriften van begeleiders en deelnemers;
 • Tweehek houdt voldoende toezicht op de gezondheidstoestand van de deelnemers (bijv. door tekencontrole, toezicht op het gebruik van zonnebrandcrème bij sterke zonlicht);
 • Tweehek gedoogd geen verboden middelen door deelnemers.

Veiligheid van de activiteiten, het vervoer en de vakantie in het algemeen

 • Tweehek heeft een vervoerdersprotocol, waarbij het aspect veiligheid van de deelnemers bovenaan staat;
 • Tweehek heeft een Risico Evaluatie & Inventarisatie (RI& E) rapport, waarbij de risico’s van alle activiteiten zijn gemeten en omgezet in een plan van veilig gebruik;
 • de attractie en speeltoestellen op het activiteitenterrein voldoen aan het CE-keurmerk;
 • Tweehek heeft een Bedrijfshulpverlener en EHBO-er die direct oproepbaar en aanwezig is bij calamiteiten.

Kwaliteit, continuïteit en interne administratie van de organisatie

Omgang met de privacy van deelnemers en het verstrekken van informatie aan ouders/deelnemers

Opleiding, selectie en kwaliteit van de begeleiding van de vakanties

 • nieuwe begeleiders dienen eerst een trainings-/ selectieweekend te volgen;
 • alle begeleiders dienen het algemene trainingsweekend te volgen, waarbij ze diverse workshops en trainingen volgen m.b.t. veiligheid, pedagogiek en organisatie van activiteiten.
 • alle begeleiders hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) ingeleverd en een gedragscode ondertekend.

Wilt u alle criteria bekijken waaraan Tweehek-Recreatie Jeugdvakanties aan voldoet, klik dan op de volgende link: Criteria Keurmerk Kindervakanties
Wilt u meer informatie over het Keurmerk Kindervakanties dan kunt u terecht bij http://keurmerkkindervakanties.nl/